pahoittelut,

  Sivua päivitetään...

  ASIOINTIIN, ARKEEN JA VAPAA-AIKAAN

  PUVA-Tulkkauspalvelut tarjoaa puhevammaisten yksilöllistä; tulkkauspalvelua.

  Puhevammaisella henkilöllä on oikeus käyttää tulkkauspalvelua VÄHINTÄÄN 180 tuntia vuodessa. Lisätunteja voi hakea Kelasta, jos siihen on perusteltu tarve. Tulkkia voi käyttää myös lisätuntihakemuksen täyttämisessä;.

  Tilanteita, joissa haluat osallistua, mutta kommunikointi ilman tulkkia ei onnistu: työelämässä; virkistyminen, opiskelu peruskoulun jälkeen, asiointi,

  yhteiskunnallinen osallistuminen, harrastukset ja virkistäytyminen. Tulkkauspalvelua on mahdollista hakea myös ulkomaanmatkalle.

  Puhevammaisten tulkki on henkilö;, joka mahdollistaa yhteyden ulkomaailmaan ja toisiin ihmisiin silloin, kun itsenäinen kommunikointi ei onnistu. Asiakkailta saamamme palautteen perusteella tulkkauspalvelumme on mahdollistavaa ja toimivaa.

  Teemme myöss ns.kolmannen tahon tilauksia. Täydellisen palvelun järjestämismisvelvollisuus täyttyy muun lain, kuin tulkkauspalvelulain perusteella. Tällaisia tilauksia voivat tehdä esimerkiksi: Poliisi, perusopetus, valtakunnallinen järjestö; tai muu viranomaistaho. 

  Mahdollisuus osallistua

  Vaihtoehtoiset kommunikointikeinot ovat mahdollisuus innovatiiviseen ilmaisuun.

  Asiakkaitamme ovat Puhevammaiset henkilöt, yritykset ja yhteisöt, jotka hyötyvät vaihtoehtoisesta kommunikoinnista. Osallistuminen mahdollistaa mielipiteen ilmaisun, tutustumisen uusiin ihmisiin ja asioihin, hyväksymisen, kieltämisen, asioinnin, puhumisen, kirjoittamisen, eleillä; ja osoittamalla ilmaisemisen, läsnäolemisen ja yhdenvertaisuuden.

  Kommunikointiin vaikuttavia tekijöitä;

  Afasia, erilaiset neurologiset sairaudet, kehitysvamma, Dysartria, Autismin kirjo viivästynyt puheen tuotto, Cp vamma ja yhteisen kielen puuttuminen. Puhevammainen ihminen kuulee, mutta puheen tuotto on häiriintynyt. Vaikeuksia saattaa tällöin olla myös lukemisessa, kirjoittamisessa ja toisen henkilön puheen ymmärtimisessä.

  Jotta puhevammaisten tulkkauspalvelun saa, tulee henkilön; olla jokin toimiva kommunikointikeino. Keino, jolla voi ilmaista tulkkauksen avulla oman tahdon ja mielipiteen. Palvelun hakemiseen tarvitset hakulomakkeen ja terveydenhuollon ammattilaisen suosituksen.

  linkkejä;

     Puva Tulkkauspalvelut    Puhelin:+358 40 5012662    

     Sähköposti: info@puvatulkkaus.fi    Kotisivu: www.puvatulkkaus.fi